logo
Prevádzková doba:
Pondelok ÷ Piatok
700 ÷ 1600

Objednávky a informácie:

+421 905 620 993
+421 905 838 979

Kvalita reznej hrany

Obrázky jednotlivých obrobených plôch sú len informatívne a slúžia len k lepšej názornosti a predstave o obrobenej ploche po delení materiálu vodným lúčom.

Najlepší rez
- drsnosť povrchu Ra = 3,2 ÷ 6,3 µm
- hrúbka materiálu: do 20 mm

Kvalitný rez
- drsnosť povrchu Ra = 6,3 ÷ 12,5 µm
- hrúbka materiálu: do 50 mm

Stredný rez
- drsnosť povrchu Ra = 12,5 ÷ 25 µm
- hrúbka materiálu: do 75 mm

Hrubý (drsný) rez
- drsnosť povrchu Ra =25 ÷ 50 µm
- hrúbka materiálu: do 100 mm

Deliaci (veľmi hrubý) rez
- drsnosť povrchu Ra =50 ÷400 µm
- hrúbka materiálu: do 150 mm