logo
Prevádzková doba:
Pondelok ÷ Piatok
700 ÷ 1600

Objednávky a informácie:

+421 905 620 993
+421 905 838 979

Presnosť

Pre delenie materiálov vodným lúčom platí pre toleranciu rozmerov stredná trieda presnosti podľa normy:

STN EN ISO 22768 - m, K

 

STN ISO 2768-1
všeobecné tolerancie Nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a uhlových rozmerov

Tabuľka 1 – Medzné odchýlky dĺžkových rozmerov
Rozmery v mm
Trieda presnosti Medzné odchýlky pre základný rozsah rozmerov
Označenie Názov 0,5 ÷ 3 3 ÷ 6 6 ÷ 30 30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 2000 ÷ 4000
m stredná ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2,0Tabuľka 2 – Medzné odchýlky uhlových rozmerov
Rozmery v mm
Trieda presnosti Medzné odchýlky pre rozsah dĺžok jeho kratšieho ramena
Označenie Názov do 10 10 ÷ 50 50 ÷ 120 120 ÷ 400 nad 400
m stredná ± 1° ± 0°30´ ± 0°20´ ± 0°10´ ± 0°5´


STN ISO 2768-2
všeobecné tolerancie Nepredpísané geometrické tolerancie

Tabuľka 3 – Všeobecné tolerancie priamosti a rovinnosti
Rozmery v mm
Trieda presnosti Tolerancie priamosti a rovinnosti pre rozsah menovitých dĺžok
do 10 10 ÷ 30 30 ÷ 100 100 ÷ 300

300 ÷ 1000

1000 ÷ 3000

K 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8


Tabuľka 4 – Všeobecné tolerancie kolmosti
Rozmery v mm
Trieda presnosti Tolerancie kolmosti pre rozsah menovitých dĺžok kratšej strany
do 100 100 ÷ 300 300 ÷ 1000 1000 ÷ 3000
K 0,4 0,6 0,8 1


Tabuľka 5 – Všeobecné tolerancie súmernosti a kruhového hádzania
Rozmery v mm
Trieda presnosti Tolerancie súmernosti pre rozsah menovitých dĺžok Tolerancie kruhového hádzania
do 100 100 ÷ 300 300 ÷ 1000 1000 ÷ 3000
K 0,6 0,8 1 0,2