O spoločnosti

Firma Watting, s.r.o. so sídlom v Prešove na Budovateľskej ulici č. 38 (areál bývalého ZPA, terajšie priemyselné centrum)  sa zaoberá zákazkovým obrábaním materiálov technológiou vodného prúdu (ľudovo rezaním alebo delením materiálov vodným lúčom). Spoločnosť Watting, s.r.o. bola založená v septembri v roku 2008 ako nasledovník WATING Prešov s.r.o. Prakticky o rok na to, od októbra 2009, spustila do prevádzky novo nainštalované CNC strojné zariadenia s technológiu vodného prúdu (lúča) v zrekonštruovaných prevádzkových priestoroch.

Watting, s.r.o. poskytuje služby v oblasti CNC delenia (obrábania, resp. rezania) materiálov vodným lúčom. Pridáva taktiež ďalšie služby súvisiace s touto hlavnou činnosťou, a síce možnosť spracovania technickej dokumentácie, zabezpečenie vstupného materiálu potrebného pre výrobu klientom požadovaných dielov, vizuálnu úpravu dielov po výrobe, ich označenie, realizáciu výstupnej kontroly, zabalenia dielov a dodania tovaru na zákazníkom určenú dodaciu adresu.

Naša spoločnosť Watting, s.r.o. predstavuje taktiež zachovanie kontinuity poznatkov z oblasti základného, aplikovaného a vlastného výskumu v oblasti obrábania materiálov vodným prúdom. Nadväzuje na viac ako dvadsať ročné praktické skúsenosti pri aplikovaní a prevádzkovaní technológie hydroabrazívneho obrábania, delenia a tvarového rezania rôznych druhov materiálov. Dlhoročne spolupracuje s Fakultou výrobných technológií v Prešove Technickej univerzity v Košiciach na výskume technológie obrábania materiálov vodným prúdom, prispieva svojimi poznatkami a skúsenosťami pri vedení a realizácii experimentálnych skúšok, pri tvorbe bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.  

S platnosťou od 10. 12. 2013 Watting, s.r.o. úspešne zaviedol systém riadenia kvality a získal certifikát systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 9001:2015, ktorý úspešne vlastní a obnovuje do dnešného dňa.

V roku 2018 Watting, s.r.o. oslávil 10. výročie svojho vzniku a v roku 2019 si pripomína 10 rokov od spustenia zrekonštruovanej prevádzky s novým CNC strojným zariadením. Firma neustále investuje do svojho rozvoja, materiálového a prístrojového vybavenia, vylepšenia strojného ako aj technologického zariadenia.